Åklagare till åklagarpoolen för internationella uppdrag inom civil krishantering och biståndsarbete

 
 

Arbetsplats

Internationellt
 

Varaktighet

Visstidsanställning
 

Anställningsform

Heltid
 

Sista ansökningsdatum

2020-12-31
 

Kontakter

Linda Billfalk Åkerlund, chef internationell samordning och utveckling
Tel: 010-562 50 31

Rose Wotley, personalspecialist
Tel: 010-562 50 73

Ansök här!

ÅM2019-2074

Åklagarmyndigheten söker åklagare som är beredda att inom det närmaste året åka på längre uppdrag.

Åklagarmyndigheten har i uppdrag av regeringen att bidra till internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. Myndigheten har upprättat en expertgrupp med särskilt utvalda åklagare som är lämpade för att utföra sådana internationella uppdrag (Åklagarpoolen för internationella insatser).

Dina arbetsuppgifter
Du som ingår i åklagarpoolen ska kunna arbeta i internationella insatser inom internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. Det avser ofta uppdrag som expert som ger stöd i uppbyggande eller utveckling av i första hand åklagarverksamheten i mottagarlandet. Det finns också insatser som avser hela eller delar av rättskedjan.

Att ingå i åklagarpoolen innebär att du med relativt kort varsel från att du antas i poolen förväntas vara beredd att ansöka om och utföra internationella uppdrag, som kan pågå upp till tolv månader med möjlighet till förlängning.

Under de senaste åren har Åklagarmyndigheten haft åklagare placerade på längre uppdrag i EU-missioner i Kosovo (EULEX Kosovo), Ukraina (EUAM Ukraina), Palestina (EUPOL COPPS) samt vid EU-delegationen i Tirana, Albanien. De uppdrag som kan komma ifråga under 2019 - 2020 är framförallt EU-missioner i Kosovo, Ukraina och Palestina. För de som har tidigare erfarenheter av att arbeta med civil eller militär krishantering kan också uppdrag i Bryssel komma ifråga. Även FN-uppdrag i olika delar av Afrika och vid högkvarteren i New York kan bli aktuella på sikt. För åklagare med erfarenhet av att arbeta med krigsbrott eller terroristbrott kan även uppdrag i andra länder än de nämnda vara aktuella. Du har alltid möjlighet att välja vilka länder som du är intresserad av att åka på uppdrag till.

De åklagare som ingår i poolen deltar i ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och erhåller inför ett internationellt uppdrag en grundläggande utbildning för utlandstjänst samt uppdragsspecifik utbildning. Fortsättningsutbildning i språk kan erbjudas när det bedöms nödvändigt (t.ex. franska inför uppdrag i fransktalande länder).

Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker åklagare med olika profiler och specialistinriktningar och som

  • har arbetat som åklagare i minst fem år (undantag kan göras i vissa fall om man har annan relevant erfarenhet)
  • kan tala och skriva flytande engelska

I arbetet ligger att kunna ta utmaningar och se möjligheter men också att vara realist. Ett arbete i utlandsuppdrag kräver som regel gedigna åklagarkunskaper men också en förmåga att kunna tillämpa ett helikopterperspektiv på ett lands rättsväsende.

Som person behöver du

  • vara uthållig
  • ha ett gott omdöme
  • ha hög integritet
  • ha en god samarbetsförmåga
  • vara stresstålig
  • ha förmåga att arbeta i en multikulturell miljö
  • vara intresserad av samhällsfrågor och av internationellt arbete
  • vara intresserad av att bygga nätverk

Det är meriterande om du har erfarenhet av att utbilda samt att arbeta i projekt. Det är också meriterande om du har annan internationell relevant yrkestjänstgöring, erfarenhet av längre eller kortare uppdrag eller studier i andra länder. Det är en fördel, men inte ett krav, att du har erfarenhet av att hantera brott med internationella kopplingar.

Dessa uppdrag är främst tänkta för åklagare anställda på Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten. Du som inte är anställd inom åklagarväsendet men har åklagarbakgrund är välkommen att anmäla intresse genom att kontakta Linda Billfalk Åkerlund eller Rose Wotley.

Uppdragen gäller endast för åklagare och myndigheten ersätter och ansvarar inte för medföljande. Security Clearance är ett krav från mottagarorganisationerna och görs alltid innan man skickas ut på uppdrag, det innebär att säkerhetsklassning med bakgrundskontroll kommer att göras innan. Du behöver ha körkort för att påbörja ett internationellt uppdrag.

Välkommen med din intresseanmälan!

 
 
 

Vill du att varje dag ska vara den viktigaste?

Vi spelar en central roll i att upprätthålla rättssäkerheten i vårt samhälle. Gå in på www.aklagare.se och läs mer om vår spännande verksamhet.